کشتی فرنگی

مدیر تیم ملی کشتی آزاد به هند نمی رود

علاوه بر اینکه حسن رنگرز مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا را همراهی نکرد، محسن کاوه نیز همراه با آزادکاران به هند نمی رود.

13 فروردین 1399