طبری: اتهامات را قبول ندارم ، قاضی به وکیل طبری: پرونده موکلتان را خوب مطالعه نکرده اید ، وکیل مشایخ: موکلم درخواست رأفت اسلامی و تخفیف دارد

به گزارش درگ فایل، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری (معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه) و متهمان دیگر این پرونده امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

طبری: اتهامات را قبول ندارم ، قاضی به وکیل طبری: پرونده موکلتان را خوب مطالعه نکرده اید ، وکیل مشایخ: موکلم درخواست رأفت اسلامی و تخفیف دارد

به گزارش خبرنگاران به نقل از میزان، در آغاز چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان پفراینده، قاضی بابایی گفت: جلسه دادگاه رسمی و علنی است. سپس رئیس دادگاه به مشایخ، یکی از متهمان پفراینده گفت که در جایگاه قرار گیرد.

در ادامه، قاضی خطاب به مشایخ گفت: در تکمیل دفاعیات خود مرتبط با اراضی کلاک که در جلسه قبل دادگاه ارائه کردید، چنانچه دفاعیه ای دارید، اظهارات خود را تکمیل کنید.

مشایخ گفت: من دفاعی ندارم.

قاضی سپس خطاب به وکیلِ متهم مشایخ گفت: در جایگاه قرار بگیرید و فقط در مورد اتهامات موکل تان مرتبط با اراضی کلاک دفاعیه لازم را ارائه کنید.

وکیلِ مشایخ با قرار دریافت در جایگاه گفت: لایحه ای در 19 صفحه تدوین شده که به موجب آن ضمن تذکری نسبت به اتهامات وارده، دلایل عدم انتساب اتهامات به موکلم تشریح شده است.

در ادامه وکیل مشایخ گفت: من ایراداتی را هر چند جزئی به فرایند شکلی پفراینده وارد می دانم.

وکیل مشایخ در ادامه با استناد به مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: علیرغم مساعدت دادگاه به دلیل کثرت اوراق پفراینده، فرصت کافی برای مطالعه پفراینده وجود نداشت.

وکیل مشایخ گفت: اتهام فراهم کردن ارتشا بین دانیال زاده و طبری در قرار جلب دادرسی وجود نداشت، اما در صدور کیفرخواست جزو اتهامات موکل من ذکر شد. در صورتی که موکل من دانیال زاده را تا قبل از این دادگاه نمی شناخت.

وکیل مشایخ افزود: قبل از پرداختن به ماهیت پفراینده، مقدمه ای را ذکر می کنم و آن اینکه موکل من به محض دستگیری و در همان هفته اول، صادقانه همه مطالب را به عرض ضابطین و بازپرس پفراینده رساند و همه گونه همکاری را به عمل آورد. موکل من فقط به عنوان واسطه و صرفا از روی روابط محبت آمیز بدون اطلاع از قصد مجرمانه سایرین، اقداماتی را انجام داده است.

وکیل مشایخ گفت: مطلب دیگر آن که موکل من در فرآیند تحقیقات تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت انجام داد و موید عرایض من این است که کننده دادستان وی را شایسته تخفیف دانسته و شخص موکل من نیز ضمن پذیرش قصور خود اعلام کرده که عمدی در اقدامات اجرا شده نداشته است و اگر حرکتی را انجام داده، صرفا از روی اعتماد و دوستی بوده است.

وکیل مشایخ توضیح داد: موکل من ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رأفت اسلامی و تخفیف دارد. همانگونه که ریاست قوه قضاییه اعلام کرده است کسانی که موارد جرم را اعلام کنند مستحق تشویق هستند. لذا درخواست دارم این موارد مدنظر دادگاه قرار گیرد.

در این هنگام یکی دیگر از وکلای متهم مشایخ برای دفاع از ماهیت جرم در مورد اراضی کلاک در جایگاه حاضر شد و گفت: وساطت هایی که موکلم انجام داده، مربوط به سال های 84 تا 86 بوده و به نظرم نباید موضوع کلاک را کاملاً به موکلم منتسب کرد. همچنین بحث سانا نیز به موکلم ارتباطی ندارد. موضوعات مرتبط با موکل اینجانب صرفا در بازه زمانی 84 تا 86 بوده است. فرایند اداری اراضی کلاک طی لایحه تقدیم دادگاه شده است. کننده دادستان هم در جلسات گذشته بیان کرده که اصل فساد در کمیسیون ماده 5 اجرا شده است.

وکیل متهم مشایخ درباره موضوع 100 هزار یورو، اظهار کرد: موکلم بیان کرده که در موضوع 100 هزار یورو در سال 86 نجفی این مبلغ را تحویل طبری داده و موکلم فقط حضور داشته که صرف حضور، مصداق وساطت در ارتشاء نیست.

پس از اظهارات وکیل متهم مشایخ، کننده دادستان درباره قانون تشدید گفت: طبق قانون فرد باید دریافتی هایش را برای انجام امری در سازمان متبوع بگیرد تا رشوه تلقی گردد و اگر خارج از سازمان باشد، مسئله اعمال نفوذ مطرح است. در پفراینده سرخوش اینطور است و در مسئله مشایخ اینگونه بوده که یک فرد بانفوذ در قوه قضاییه از آن ها حمایت کند. مسئله 88 فقط صدور رای است و از قبل در دیوان عدالت مطرح شده که دیوان صلاحیت را قبول نمی کند و پفراینده به دادگاه لواسان برمی گردد. در مورد متهم منصوری هم قطعاً اقدامات قضایی بوده است.

وی درباره مرور زمان اظهار کرد: طرح موضوع مرور زمان درست نیست. چراکه هرجا متبوع باشد، تابع نیز حضور دارد و در این پفراینده بحث مباشرت مشایخ در تشکیل شبکه ارتشاء مطرح است. در مورد 100 هزار یورو هم حرف وکیل متهم را می پذیرم. همچنین ایراد درباره نقش مشایخ در موضوع روما وارد است.

در این بخش وکیل اول متهم مشایخ گفت: حرفم نافی زحمات بازپرس نیست. در قانون آمده که باید اوراق به امضای ضابط برسد و در برخی از اوراق ملاحظه می گردد که اینگونه نیست، اما تردیدی در زحمات شبانه روزی دستگاه قضا و بازپرس پفراینده وجود ندارد.

وکیل مدافع متهم مشایخ در ادامه بیان کرد: در مورد منصوری هیچ دلیلی غیر از خوداظهاری موکل وجود ندارد و براساس اظهارات موکل علیه منصوری اعلام جرم شده است.

وکیل مدافع متهم مشایخ بیان نمود: منصوری در سال 95 مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست های اقتصادی اعم از آپارتمان و پول داشته است. مشایخ گفته است منصوری با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می کرد که درنهایت نجفی 5 بسته صد هزار یورویی در سال 95 به منصوری می دهد.

وکیل متهم طبری در جایگاه

در ادامه قاضی از وکیل متهم طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات تکمیلی خود را در ارتباط با اراضی کلاک و صرفا در ماهیت ارائه دهد.

وکیل متهم طبری در مورد اراضی کلاک گفت: در ارتباط با اراضی کلاک، منشا دفاع موکل به قراردادهایی برمی گردد که موکل بیان کرده است. لازم است کننده دادستان در مقام شاکی عمومی برای اثبات ادله در جهت وارد کردن اتهام به موکل به این سئوالات پاسخ دهد که آیا شاکی عمومی قرارداد 25.12.85 با موضوع مشاوره، کارشناسی و ساخت و ساز با مشایخ را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول ندارد، دلیل بی اعتباری آن چیست؟

وی افزود: همچنین آیا شاکی عمومی قرارداد جعاله سرمایه گذاری بین مشایخ و موکل را در مورد پروژه کریم خان قبول دارد یا خیر و دلیل بی اعتباری آن چیست؟ از طرفی تحقیقات در محضر بازپرس از موکل حتما باید در حضور وکیل باشد.

قاضی در واکنش به این گزاره وکیل مدافع متهم طبری، گفت: ظاهرا پفراینده را خوب مطالعه نکرده اید. چراکه برگزاری جلسه تحقیق از موکل شما در حضور وکلا منعکس است.

وی ادامه داد: از طرفی موکل را به نوعی به منصوری ارتباط می دهند، اما موکل کوچکترین مداخله ای نسبت به کسی نداشته است.

وکیل متهم طبری گفت: موکل هیچ یک از اتهامات را در ارتباط با کلاک قبول نداشته و ندارد و آن بخش از اظهارات مشایخ که اتهاماتی را متوجه موکل می کند را هم قبول ندارد.

در این بخش از جلسه دادگاه، کننده دادستان به جایگاه آمد و گفت: 15 جلسه که میانگین هر جلسه با ارفاق سه ساعت برگزار شده و از متهم طبری تحقیق شده که این نشان می دهد که وکیل مدافع عملا پفراینده را ندیده است.

وی در مورد سوال وکیل طبری در مورد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز بین طبری و مشایخ، گفت: بله ما این قرارداد را قبول داریم، اما صوری است و متهم طبری قصد داشت 8 میلیارد و 400 را توجیه کند و بگوید که در ازای این قرارداد است؛ این قرارداد هم بدون تاریخ است و پول ها در ازای چیزی نبوده و از طرفی سوالی که مطرح می گردد این است کدامین مشاوره ای است که در سال 84 مبلغ آن 8 میلیارد و 400 بگردد. از طرفی این مبلغ در طول چند سال گرفته شده است.

قهرمانی در مورد قرار داد جعاله که از سوی وکیل مدافع متهم طبری مطرح شد نیز گفت: بله متهم طبری نوشته، اما ملک کریم خان را در سال 86 دریافت کرده و در سال 90 قرارداد جعاله نوشته شده است کدامین قرار داد مشارکتی است که فردی سهم بیاورد و کل سهم منتقل گردد به متهم طبری. در کدامین نوع از مشارکت چنین چیزی وجود دارد؟

در ادامه قهرمانی کننده دادستان توضیح داد: وکیل طبری قبلا هم گفته بود نجفی سالی یک بار به ایران می آید. حال آنکه بر اساس استعلامی که از اداره گذرنامه کرده ایم، نجفی خیلی بیشتر از این ها به ایران می آید. ما در جلسات دادگاه اسناد زیادی از جمله ملک کریم خان، ملک اداری تجاری سانا و اسناد 8 میلیارد و 400 میلیون تومان را ارائه کرده ایم که متأسفانه وکیل متهم در باب آن ها پاسخی نداد.

متهم ردیف اول پفراینده در جایگاه

در ادامه جلسه دادگاه قاضی به طبری متهم ردیف اول پفراینده گفت در جایگاه قرار گیرد؛ رئیس جلسه خطاب به طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری شامل 5 قطعه زمین در بابلسر با پلاک های مندرج در پفراینده است؛ این اتهام به شما تفهیم می گردد؛ بدواً بفرمایید آیا این اتهامات را قبول دارید؟

طبری پاسخ داد: خیر.

قاضی گفت: توضیح بفرمایید.

متهم طبری گفت: من این اتهامات را به هیچ وجه قبول ندارم. مصطفی نیازآذری از فعالان اقتصادی کشور است.

طبری توضیح داد: اینکه اعلام شده من در 5 نقطه زمین زراعی و کشاورزی به عنوان رشوه دریافت کرده ام، باید بگویم بالاترین قیمت زمین دیمی در آن منطقه 200 هزار تومان است.

قاضی از متهم طبری پرسید: آیا در آن زمین ها احداث بنا صورت نگرفته است؟

طبری پاسخ داد: احداث بنا در آن زمین ها مربوط به 10 سال پیش است.

متهم طبری ادامه داد: من مبلغ یک و نیم میلیارد تومان وجه را به صورت یک فقره چک یک میلیارد تومانی و مابقی طی چند فقره چک های مختلف از باب مشارکت تجاری در اختیار نیاز آذری قرار دادم. استعلام از بانک بابت اصل واریزی من در سال 89 و بخشی از سود دریافتی اینجانب از این بابت از دادگاه درخواست می گردد.

متهم طبری در ادامه گفت: درنتیجه اظهار عجز نیازآذری به پرداخت عواقب تجاری و ناتوانی در بازگشت اصل سرمایه، اینجانب، به درخواست مصطفی نیازآذری و برخلاف تمایل به تهاتر طلب با املاک دینی زراعی به صورت موقت و علی الحساب تا فروش ساختمان احداث شده در آن، به این تهاتر رضایت دادم. این در حالی است که همچنان هزینه های آن زمان زراعی را خود نیازآذری پرداخت می کرد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: چرا شما طالب این زمین ها بودید؟

طبری پاسخ داد: من طالب این زمین ها نبودم. بلکه به سبب اظهار عجز مصطفی نیازآذری به وی اعتماد کردم.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 4 شهریور 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: dragfile.ir شناسه مطلب: 507

به "طبری: اتهامات را قبول ندارم ، قاضی به وکیل طبری: پرونده موکلتان را خوب مطالعه نکرده اید ، وکیل مشایخ: موکلم درخواست رأفت اسلامی و تخفیف دارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طبری: اتهامات را قبول ندارم ، قاضی به وکیل طبری: پرونده موکلتان را خوب مطالعه نکرده اید ، وکیل مشایخ: موکلم درخواست رأفت اسلامی و تخفیف دارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید